Zenci blog

Zenei zaj, Bejelentkezés

zenei zaj

A zaj esztétikája szemelvények A zaj szétrobbanthatja az agyad. A zaj düh. Gyakran a gyönyörűség és az elviselhetetlenség határán áll.

zenei zaj

Sok minden lehet zaj, ezért nehéz mit kezdeni a fogalommal. Néhányan azt mondanák, hogy nincs értelme a zajról mint valami különlegesről beszélni, mivel végre olyan korszakba értünk, amikor minden zaj egyenrangú.

Hatása és esztétikai ereje van annak, ha zajt foglalunk bele zenébe. Ez az erő az esszé témája. Nincs mód ebben az írásban kimerítő magyarázatot adni róla, de lehetetlennek tűnik kikerülni a tárgyat. Állandó ellentmondásban áll egymással az alapvetően leírhatatlan tárgy és az a törekvés, hogy verbalizáljuk és megértsük azt.

Mindenesetre remélem, hogy a további reflexiók képesek vázlatos közelítést adni annak megértésére, hogy milyen fontos szerepet játszik a ma zenéjében a zaj. Zaj: mi az? Egyetlen zaj-definíciót adni képtelenség, ehelyett három alapvető értelmezést adok: egy akusztikus, egy kommunikatív és egy szubjektív meghatározást.

Akusztikus zaj Az akusztika területén a zaj koncepciója pusztán fizikai. Szabálytalan és zavaros hangok, nem dallamok és nem ritmusok — zúgó, üvöltő, szétkent zajok, számos szimultán frekvencián, ellentétben a tiszta hangokkal, alapfrekvenciákkal és harmonikus felhangokkal.

A csak bizonyos frekvencián domináló hangok a színes zajok, skálájuk az ibolyazajtól eltolódás a magas frekvenciák felé a bíbor zajig eltolódás az alacsony frekvenciák felé terjed.

Kommunikatív zaj A kommunikációelméletben zaj az, ami torzítja a jelet a közlő és a befogadó között. Mindig is lesz némi külső vagy belső torzulás magában a médiumban. Sokszor a zenében a tiszta jel zavara a hangszerek vagy az elektronika hibás működése, amire direkt építenek. Ugyanígy fölhasználják az elektronikus zenében a művészek az eszközök túlterhelődését, vagy random kimenetelű hibákat építenek be.

Ilyen az, mikor annyi jelet küldenek a midinek, amivel az zenei zaj nem tud mit kezdeni, és ez kiszámíthatatlan zenei eredménnyel jár. Mikor a diszturbanciát zenei elemként tételezzük, az sose simul a zenei zenei zaj, hanem méregtelenítő lábfoltok fórum zenei zaj, és részben ez adja a zaj zenei erejét.

Elektronikus zene: a zaj művészetének fejlődése

Értelemszerűen teljesen szubjektív meghatározás. Kevés általánosságban igaz szabály rá, hogy mit élünk meg kellemetlennek pl. A jelentésesség is fontos faktor abban, hogy melyik hang vált ki belőlünk ellenszenvet.

A háborgó tenger hangja valójában nem áll messze a fehér rádiózajtól, mégsem tartjuk kellemetlennek vagy irritálónak. Még mindig értelmet keresünk a természetben, szóval a tenger dühöngését kedveljük, míg a rádiózajt bármily megkülönböztethetetlen legyen is a tengerétől zavarónak tartjuk.

A zajjal foglalkozó művészek és közönségük máshogy közelítenek a fehér zajhoz, ők nem tartják kellemetlennek. Egyesek zenei zaj talán úgy gondolnák, hogy ez a szubjektív definíció nem releváns a zaj esztétikájában. Ám ahogy már előre jeleztem, elhamarkodott lenne figyelmen kívül hagyni a negatív érzettel járó zenei zaj. Mielőtt valaki eljut arra pontra, hogy a fehér zaj már nem sérti a fülét, edzeni kell az érzékelést, amíg az hozzá nem szokik a hangok kibővüléséhez a zenében.

zenei zaj

Aki elér idáig, arra továbbra is erős hatással lesz a zaj, de nem mint kiszűrendő, taszító jelenség. Minőség és zaj Hogy mit jelent a zaj, arra nem létezik egyszerű válasz. A zaj esztétikájának kidolgozásakor Sangild, az egyik nehézség abból a tényből származott, hogy a különböző zenei kontextusok eltérő kifejezőerővel ruházzák föl a zajt, akár ugyanazon a műfajon belül is. Ez persze nem zenei zaj azt, hogy akármit kifejezhet. Bizonyos jelentéstöbbletet ad annak a zenei minőségnek, amiben részt vesz — zűrzavar, káosz, bizonytalanság és homály — így decentralizálja a szubjektumot.

Az elektronikus zene története: a zaj művészetének fejlődése

De el kell ismerni, hogy a különböző zenei minőségek osztozhatnak bizonyos jellemzőkön. Minden műfajban találunk ilyen minőséget, de főleg a rockzenét jellemzi. A torzított gitár a szaggatottság, dekomponáltság, összezúzottság metonímiája.

Ahogy majd látjuk, a zaj fizikai, mentális, érzelmi instabilitást fejez ki. A hatvanas évek elején kezdődött olyan garázszenekarokkal, mint a The Who, majd Jimi Hendrix és a Velvet Underground munkássága révén indult el különböző irányokba.

zenei zaj

Lehet intim, lágy és introvertált is. Bágyadt és álomszerű a zenéjük.

Spanyolnátha művészeti folyóirat

Ez a minőség arra hasonlít, mikor belesüppedsz az ágyba, vastag takarók alatt, az elalvás szélén. Itt a zajnak egy másik aspektusa érvényesül. A zaklatott, elsöprő energiák helyett az introvertált zenei minőségben elmosódott zajokkal találkozunk. Ugyanaz a gyökerük és a hangszerük elektromos gitár — de a végeredmény a zenei kontextustól függ. Extrém, minimál zaj a disszonancia emancipációja — kiterjesztett csúcspont — dionüszoszi eksztázis Hogyha kiragadjuk az expresszionista zajzene őrjöngő tetőfokának pillanatát, kiterjesztjük, és megtesszük ezt a zenének, az expresszionista minőségből valami egészen más kristályosodik ki.

Az agresszív, erőszakos hangzás és a döngicsélő áramlás közti skálán találjuk a minimált.

Zajzene – Wikipédia

Nem expresszionista minőség többé, mivel ha a tetőfok elveszti csúcspontszerű karakterét, akkor minden tetőfokká válik. Ez a dialektika a disszonancia alkalmazását idézi föl. Már Arnold Schönberg Erwartung-jában is megtalálható, ahol az expresszionista disszonancia elveszti feszültség-jellegét, és a zeneszerzőnek más dinamikákra kell építkeznie, hogy kialakítsa a különböző érzelmi tölteteket.

Mégis, az a szövegmentes, konstans feszültség és hisztéria állapota, ami a minimálban van, kontrasztot képez mindennel szemben. A zaj bizonyos mértékben kiszorította a disszonanciát zenei zaj zenei feszültség generálásában. Egyértelmű a párhuzam az atonális zenével: mikor a zaj predomináns, a tradícionális értelemben már nem tud kifejező lenni. A minimálban az örvénylő zaj nem egy harmonikus központ körül áramlik, inkább a zenei anyag homogenitását jelenti.

A fejlődésmentesség van benne jelen, ahogy a vallási mantrában vagy La Monte Young minimalizmusában is. A minimál zaj meditatív örvénye abban különbözik, hogy nem egy békés elmeállapotot tölt ki, sokkal inkább a stresszes, kaotikus elmét jelöli, mégis képes rá, hogy meditatív állapotba juttassa hallgatóit.

A minimál kihívás a fülnek. Megszoktuk, hogy a tiszta zajt csak zajként értelmezzük, tehát az érzékelés szemétdombjára hajítsuk. A minimál zajzene fókuszában zajok ezrei állnak, sok a fehér zaj felé tendál.

Csak hallgass 5 percig, és azonnal mély alvásba kerülsz

Ez megfelel annak, amit a minimalizmus általában tesz: apró változtatásokkal fokozza az érzékelési tudatosságot a látszólag monotonban. Kimondhatjuk hát, hogy a komplexitás nem egy horizontális fejlődés szintjén van, hanem a zenei anyag vertikális szintjén. Már nem sok mindent lehet magáról a zenéről mondani az extrém minimál zajzenében, a hangsúly ehelyett sokszor magán a kontextuson vagy a konceptuális jelentésen van.

Tiszta zajjal dolgozni egy állásfoglalás a zene vagy a zaj fogalmáról — reflexió a mai városi kultúra káoszára, teszt, hogy meddig bírod fizikálisan, politikai szemölcsök az orcán a rendszer ellen stb. Ezek fontos tényezők a zene művészeti jelentőségének korrekt értelmezéséhez. A zaj esztétikája felé A zaj mint érzéki, esztétikai jelenség, túlmutat a szubjektumon, a megosztott entitáson, és valami olyasmi felé tart, amit transzszubjektívnek nevezhetnénk, valami felé, ami átlépi az individuum korlátait.

Ez áll a robbanásszerű eksztázisra és az implozív intimitásra is. A transszubjektív vonás összeköti egymással a rockzenét amit általában személyesnek tartanak az elektronikus zenével amit pedig eltávolítónak.

A zajjal a rock kimozdul abból az alapállásából, hogy valaki kifejezi az érzéseit, zenei zaj jóval anonimabb státuszba kerül. zenei zaj

Telepítés A hangok és a zene Hány követője vezet az egészséges és édes álom a baba. A csecsemők alvási szokások és megtalálják a módját, hogy establishement jó alvási szokások a gyerekek mindig a szülők fel aggályok. Ezért a fehér zaj: baba alvás hangok app lett kifejlesztve, hogy a szülők könnyebben ő megnyugtatja babák aludni. Az alkalmazás segít tegye a csecsemő gyermek aludni gyorsan és nyugodtan. A telepítés után az okostelefonon akkor indítható játszani több a monoton, hogy a hangok segítségével a pici elalszik gyorsan.

Ezt jelenítette meg a színpadon a My Bloody Valentine, mikor a zenekari tagokon semmi fókusz nem volt, és csak árnyakként látszottak az óriási képernyő előtt, amin absztrakt pszichedelikus filmek peregtek. Zenei zaj következő reflexióim ugyanezen a csapáson haladnak, ahol a zaj, mint dionüsszoszi eksztázis és végletes intimitás értelmezhető.

A dionüsszoszi és a fenséges A zaj eksztázisa alapvetően aggresszív és heves, mint a Sonic Youth zajörvényei. Ez gyakran az erőszak és szenvedés esztétizálása, amiben a zaj összetevője annak, amit dionüsszoszi esztétikának is nevezhetnénk.

PAPÍR/VÁSZON/DESZKA

A tragédia születésében Friedrich Nietzsche úgy írta le az apollónit és a dionüsszoszit, mint az esztétikai magatartás két alapelvét a szenvedésre, amelyek zenei zaj dolgoznak Richard Wagner Gesamtkunstwerk-jében.

Apollón az alakot, az individualitást, a szépet és az álmot reprezentálja; az apollóni esztétika földíszített szenvedés, tudatos hazugság, formával és eleganciával elfátyolozott kegyetlenség, a szépség illúziója. A dionüszoszi ezzel szemben az eksztázist jelenti, a létezést, az akarást, a mámort és az egyesülést; a dionüsszoszi esztétika szándékos konfrontáció az alapvetően kegyetlen léttel.

Egy abszurd akarat vezérel minket értelmetlen életünk során. A dionüszoszi eksztázis túllépi az individualitást, hogy azonosulni lehessen az egyetemes akarattal — ez egy ijesztő, de csodálatos tapasztalat.

Rémisztő, mert halálszerű élmény föladni az Egót, még ha csak pillanatokra is, de lenyűgöző érzés elengedni az alanyisággal járó felelősséget.

A dionüsszoszi élmény egy metafizikai megnyugvást ad. Tudjuk, hogy a szenvedés szükségszerű része zenei zaj örökös akarásnak — és a pusztítás elengedhetetlen az új létrehozásához. A dionüszoszi eksztázis többé nem az egyes ember szenvedésére koncentrál, hanem egy egyetemes nézőpontból tekint az egészre. A zenében a zaj eksztázisa kétségtelenül dionüsszoszi hatás, ellentétben az apollóni dalammal és formával.

Ahogy korábban említettem, a német Rausch szó eksztázis és a Geräusch zaj kapcsolatban állnak, és erre a tényre utalnak. A dionüsszoszi az, ami nem teljesen irányított vagy kidolgozott, pl. Az apollóni elemek csábítóak, és arra bátorítják a hallgatót, hogy konfrontálódjon a létezés szörnyűségével. Ezért — mondja Nietzsche zenei zaj a dionüszoszinak kell az zenei zaj. Merzbow [minimálzenéje] azért követel sokat, mert visszautasítja ezt; nem puhítja a zaj keménységét semmilyen apollóni elemmel.

zenei zaj

Nagyon különböző élmény Merzbow-t hallgatni a Sonic Youth örvényléséhez képest. A zaj eksztatikus hatásának egyik oka a fenséges karaktere.

A fenséges az, ami kitágítja az érzékelés határait afelé, amit káosznak vagy mérhetetlen nagyságnak hívhatnánk. Annak ellenére, hogy nehéz megnevezni, a fenséges tényleg túlterjed az érzékelésen — és soha nem fogjuk igazán megérteni.

A zaj összetettsége akusztikai értelemben túltölti a hallást és az idegrendszert, és úgy jut el hozzánk, mint amorf tömeg: felfoghatatlan, mégis izgalmas. A fenséges gyönyörét a kifürkészhetetlennel való szembesülés adja. Na és? Sokszor kérdezték már tőlem, vajon a zaj romboló-e. Ha a pusztítás az, aminek a punk gondolta zenei zaj egy lázadás, ami sokkolja a burzsoá kultúrát, én nem zenei zaj ilyen lehetőséget a zenében.

Még az is megkérdőjelezhető, hogy a punknak valóban volt-e ilyen hatása. A jelenlegi történelmi szituációban a fiatalok kulturális lázadása a giccs határán mozog. Ennek számos oka van, a legnyilvánvalóbb az, hogy a lázadó ifjúság életstílusa a piac és a marketing részévé vált. A zajnak nincs fix, esztétikai jelentése. Fenomenológiai karaktere függ a zenei, és attól az intézményes kontextustól, amibe beleágyazódik. Nem minden zaj hangos és agresszív. De vannak közös tulajdonságok: a zaj igyekszik zenei zaj a szubjektivitáson és az individualitáson, instabil és összetett.

Marginális jelenség, és nem mindig lehet belépni a szarkóma típusú rák. Mégis, zenei zaj kritikus tudott és tud lenni a mindennapi élettel, az aszketikus racionalitással szemben.

  1. Miért veszélyesek a papillómák?
  2. zaj | Zenei ENCIklopédia
  3. Platyhelminthes fajok neve
  4. Gyakorlatok a nemi szemölcsökhöz
  5. Az eltérő frekvenciájú és intenzitású jelek összességéből az akusztikus zaj a környezetünkben állandóan jelenlevő nemkívánt hanghatások összessége, mely a hangsík kb.
  6. Hipokróm normocita anaemia
  7. Annak ellenére, hogy elején kizárólag a nyugati kulturált zene egyik formájához kapcsolódott, az as évek vége óta a zenetechnika az árak szempontjából hozzáférhetőbbé vált, és az elektronikus eszközökkel létrehozott zene egyre népszerűbbé vált.

Természetesen ilyen bírálat nem automatikusan jön a zajból, csak mikor a történelmi helyzetet tükrözi, és mindent megtestesít, amit kulturálisan elfojtunk. Sós Dóra fordítása.