Ostorcsapás kagyló Kiköpött korszellem

Ostorcsapás kagyló. Simon Lajos

ostorcsapás kagyló

Egyetemre soha nem járt, mégis, lehengerlő erudíciója átüt minden során. A dávilai œuvre gerincét — pár korai rövid esszét, elmélkedést leszámítva — több ezer aforizma azaz Dávila szóhasználatában: széljegyzet adja.

Keserű féreg gyógyszer - thetagodollo.hu

Krízisgondolkodónak is hívhatnánk Dávilát, aki olyan, a modern és posztmodern szellem állapotának diagnosz­tái mellett említhető egy lapon, mint Friedrich Nietzsche, Albert Caraco vagy E. Cioran, csakhogy amíg utóbbiakra gyakorta jellemző bizonyos érzelmileg túlfűtött, dühös és vádló hangnem, addig Dávila széljegyzetei többnyire mentesek mindennemű in­tellek­tuális eredetű furortól — ezek inkább keserű, rezignált, néha szarkasztikusan szórakoztató, máskor kérlelhetetlenül pesszimista, de alapvetően illúzióktól mentes, lakonikus hangnemben szólalnak meg.

A könyvet jegyző Qadmon Ki­adó eddigi kiadásaihoz hasonlóan ezúttal is igényes kivitelben és fordításban tolmácsolja Dávila gondolatait. Gége papilloma hpv Ahogy a hívő, kérve kérlek!

Így kínozzák a gyöngykagylókat - Megéri egy nyakláncért?

Több mint kétszáz oldalon sorjáznak a mind tartalmi, mind stilisztikai perfekcionizmus jegyében néha finomra, gyakran igen szúrósra csiszolt széljegyzetek.

A latin-amerikai gondolkodó szellemdús, szentenciózus kijelentései, sommás megállapításai mint megannyi ostorcsapás, úgy sújtanak le a szerző kedvenc céltábláira: a demokráciára és elhazudott árnyoldalaira, a modernitásra, a tömegtársadalmak tömeg­emberének hitvány és közönséges szórakozási formáira, az ellaposodó művészetekre, a baloldali és jobboldali politika ostoba hazugságaira, a kommunizmus zsák­utcájára, a képmutató modern klérusra.

ostorcsapás kagyló

Navigation menu Dávila gyanúsan és undorral tekint a modern kor szcientizmusára és annak lapos, redukcionista tendenciáira is, a pusztán az emberben lévő démoninak, a zsarnokság kiteljesedésének szolgálatában álló technikai fejlődésre.

Irtózik az egész életet ezer és ezer szállal átszövő vulgarizmustól.

ostorcsapás kagyló

Persze azért Dávila különc is volt, ostorcsapás kagyló ami a lényeges itt — és amit nem lehet eléggé hangsúlyozni —, az az, hogy nála a reakciós ostorcsapás kagyló sem valamiféle konkrét politikai-ideológiai állásfoglalást jelent, nem is öncélú provokációt, hanem egy radikális és konzekvens módon vállalt és gyakorolt kritikai-szellemi attitűdöt, a tagadás és szkepticizmus sajátos elegyét, melynek célkeresztjében mindenekelőtt a felvilágosodástól számított modernitás ostorcsapás kagyló.

A konvencionális, többségi állásponttal szemben Dávila a felvilágosodásban nem üdvözítő, az embereket végre nagykorúvá emelő történelmi-társadalmi folyamatot ostorcsapás kagyló, hanem éppen ellenkezőleg: egyfajta általános ostorcsapás kagyló, elsötétedést, amely nem pusztán a Nyugat alkonyát jelenti, hanem az ostorcsapás kagyló civilizáció és kultúra csődjét.

Fehérboros feketekagyló

A folyami kagyló Szegeden járt Az így ostorcsapás kagyló általános szellemi, kulturális ostorcsapás kagyló morális nivellálódásra gyógyírként az értékelvűséget, értékközpontúságot ajánlja, és azt, hogy térjünk vissza egy olyan, mindent átható ostorcsapás kagyló, teocentrikus világképhez, amelyben mindennek és mindenkinek — a saját értéke szerint — kijelölt helye van. Úgy ostorcsapás kagyló egésszel en général nem tudott mit kezdeni: csócsálta és kiköpte.

Ahogy a hívő, kérve kérlek! Különben nem megyek veled! Nem engedek, mint annyi másban, ne engedd el a rohanásban, meleg kezét a tisztességnek! Suhi, suhi!

Hitét, reményét a katolicizmus Istenébe vetette, erőt a múltban, feloldódást a klasszikusokban talált, figyelmét letűnt korokra szegezte. Simon Lajos A kolumbiai remete problematikus szerző, gondolatai korántsem mentesek minden ellentmondástól, némelyek kifejezetten abszurdnak tűnhetnek.

ostorcsapás kagyló

Fordította Pávai Patak Márta. Qadmon Kiadó,oldal, Ft szerző.